donderdag 12 maart 2009

Arabische atoombomkentnis proliferation

Abdoel Kadier Khan en de Nederland connectie.

Leverancier: Henk Slebos

Interessant artikel op de blogspot van Harald Doornbos over Henk Slebos en Abdoel Kadier Khan:
Nukeboy Henk Slebos in Afrika

Wikipedia over Henk Slebos:
Henk Slebos (1943, Elburg) is een Nederlands ingenieur en zakenman. Hij studeerde metaalkunde (1969) aan de Technische Universiteit Delft, waar hij bevriend raakte met Abdul Qadir Khan.

In 1978 begon Slebos met zijn bedrijf Slebos Research, na eerder voor de Koninklijke Marine en Explosive Metal Works Holland gewerkt te hebben. Zijn bedrijf richtte zicht onder meer op de export van goederen naar Pakistan, waar zijn vriend Khan onderzoek verrichte naar het verrijken van uranium. Khan werd in 1983 bij verstek veroordeeld in Nederland voor spionage, maar dat vonnis werd later vernietigd vanwege een vermeende vormfout. Slebos zelf werd in 1985 tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het uitvoeren van een oscilloscoop naar Pakistan via de Verenigde Arabische Emiraten. In hoger beroep werd die straf in 1986 teruggebracht tot zes maanden voorwaardelijk en een geldboete van 20.000 gulden. Slebos bleef daarna exporteren naar Pakistan.

Op 16 december 2005 werd Slebos tot 1 jaar gevangenisstraf - waarvan 8 maanden voorwaardelijk - veroordeeld voor het meerdere malen exporteren van goederen zonder exportvergunning (manometers, O-ringen, triethanolamine en grafiet). Zijn BVs werden daarnaast een geldboete van zo'n 100.000 euro opgelegd.Kopstuk: Abdoel Kadier Khan

Wikipedia over A.Q. Khan:
Abdul Quadir Khan (Bhopal, India, 1935 of 1936) is een Pakistaanse atoomgeleerde.

Hij wordt beschouwd als de vader van de Pakistaanse atoombom en is daardoor in eigen land een nationale held. De kennis tot het bouwen van deze atoombom deed hij op in de jaren '70 toen hij in Nederland de techniek stal om uranium te verrijken tot splijtstof voor kernwapens door middel van ultracentrifuge.

Levensbeschrijving
Khan emigreerde in 1952 vanuit India naar Pakistan. Hij volgde een technische studie aan de Universiteit van Karachi.

In 1961 vertrok hij naar Europa om zijn studie te vervolgen, en startte zijn opleiding in West-Berlijn aan de Technische Universiteit van Berlijn (Technische Universität Berlin). Twee jaar later kwam hij naar Delft, waar hij prof. dr. W.G. Burgers als mentor kreeg toegewezen[1]. In 1967[2] studeerde hij af in metaalkunde aan de Technische Hogeschool Delft (de huidige Technische Universiteit Delft), waarna hij naar België vertrok om daar in 1972 te promoveren aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Na zijn promotie in 1972 kwam Khan in dienst bij het Fysisch Dynamisch Onderzoekslaboratorium (FDO) dat onderzoek deed voor Urenco. Omdat hij al elf jaar in Europa woonde en getrouwd was met een Nederlandssprekende vrouw (zij was Zuid-Afrikaanse), doorliep hij het veiligheidsonderzoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zonder problemen.

In 1975 kwam Khan niet terug van een vakantie naar Pakistan.

Op 14 november 1983 werd Khan door de Amsterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens spionage in de jaren 1976 en 1977 (NJ 1984, 282). Dit vonnis werd op 28 maart 1985 door het gerechtshof vernietigd omdat de inleidende dagvaarding niet op de juiste wijze aan Khan was betekend.

In 1992 is aan Khan op humanitaire gronden een visum voor Nederland verleend.

In het VPRO-radioprogramma Argos van 9 augustus 2005 stelde oud-premier Ruud Lubbers dat de spionage-activiteiten van Khan bekend waren bij de inlichtingendiensten. Op verzoek van de CIA is Khan niet vervolgd, mogelijk om zijn activiteiten beter na te kunnen gaan. In 1986, toen Khan weer naar Nederland kwam om zijn familie te bezoeken, werd hij op het vliegveld persoonlijk afgehaald door Arthur Docters van Leeuwen, destijds hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Khan kon, wederom op verzoek van de CIA, Nederland weer ongestoord verlaten.

Overigens zou in de archieven van de BVD geen verzoek van de CIA over dit onderwerp aanwezig zijn.


Klokkenluider: Frits Veerman

Atoomspionage

(aan dit artikel wordt nog gewerkt, kom hier a.u.b. later nog eens terug)

0 reacties:

Een reactie posten